Underhåll vägar

Med start under nästa vecka kommer årets planerade vägunderhåll att genomföras.
Arbetet omfattar:
– Grusa väg på Udda
– Grusa och dika väg på Järnåldern.

Framkomligheten kan vara påverkad under den tid då arbetet utförs.

/Väggruppen