Slyröjning

Den av kommunen planerade slyröjningen är p.g.a. andra prioriteringar och resursbrist hos kommunen senarelagd. Ny plan är att detta genomförs senare i år.

Vi informerar när vi har mer information.

/Styrelsen