Var rädd om våra vägar!

Våra vägar i området äger och underhåller vi gemensamt. Därför är det av stor vikt att vi vårdar dem så gott det går, allt för att hålla kostnaderna nere. Ju lugnare vi kör med våra fordon, desto mindre och färre blir groparna.

På senare år har det också kommit in flera barnfamiljer som nya stugägare, vilket betyder att barn plötsligt kan befinna sig ute på vägen för att hämta någon leksak t ex en boll. Det vore oerhört tragiskt om det helt i onödan händer en olycka.

Rekommenderad hastighet inom området är 20 km/tim.