Styrelsen har beslutat att nedanstående personer är kontaktpersoner för olika uppdrag enligt nedanstående.

Tobias Pettersson, ordförande.

Karin Pettersson, kassör.

Anita Karlsson, sekreterare, har hand om utskick till stugägare som t ex fakturor, info, kallelse till årsmöte o s v.

Tobias Pettersson har hand om pumphus, pump d v s ser till att allt fungerar så att vattnet finns tillgängligt för stugägare. Är också ansvarig för hemsidan och facebookgruppen.

Anita Karlsson och Nisse Deilert delansvariga för pumphus och vatten.

Nisse Deilert, Patrik Larsson och Mikael Snygg har hand om vägar.

Lars Dalviken har hand om båtplatserna och är ansvarig för dessa.