Kontaktuppgifter styrelsen:
hofsnas.stugagare@gmail.com

Kontaktuppgifter valberedningen:
hofsnas.valberedning@gmail.com