Välkommen till Hofsnäs Stugägarförening!
Vi är en mindre förening med c:a 80 hus/stugor fördelat om fyra områden;
Marieberg, Järnåldern, Skogen och Udda