Valberedningen för Hofsnäs stugägarförening är alltid intresserade av att komma i kontakt med medlemmar som önskar att hjälpa till i vår föreningen.

Det går bra att kontakta valberedningen via e-post: hofsnas.valberedning@gmail.com eller ta direktkontakt med någon medlem i valberedningen, genom att komma förbi våra stugor och hälsa på.

Valberedningen för Hofsnäs stugägarförening består av:
Niclas Hansson, Marieberg 28
Jan Axelsson, Udda 7
Mikael Liedman, Järnåldern 13