Hårdhet
5,1°dH (mjukt vatten)

Riktlinjer vid grävarbeten
Vid grävarbete för t.ex. avlopp, ska fastighetsägaren eller entreprenören kontakta styrelsen och meddela tidpunkt och plats för arbetet. Fastighetsägare eller entreprenören ska också säkerställa att de har kontaktuppgift till vattenansvarig för att kunna hantera en eventuell vattenläcka.

Riktlinjer avstängningsventil
Avstängningsventiler vid tomtgräns/utmed väg ska inte röras då dessa i många fall är i dåligt skick.

Kontaktuppgifter
Vattenansvarig: Tobias Pettersson, 0707-383 191

Styrelsen: hofsnas.stugagare@gmail.com