Vi ansvarar tillsammans i föreningen för att våra vägar underhålls och är i ett bra skick.

Styrelsen har tagit fram en underhållsplan för hur underhåll av vårt vägnät ska genomföras.
Utöver underhåll som hanteras via styrelsen är det allas ansvar att fylla igen hål m.m. i vägarna. Till detta används de grushögar som finns utplacerade i vårt område.
Kontakta styrelsen om påfyllning av väggrus behövs.

Rekommenderad hastighet inom området är 20 km/tim.