Hofsnäs Herrgård är beläget på Torpanäset mellan Yttre Åsunden och Torpasjön i Tranemo Kommun. Herrgården har anor från tidigt 1400-tal.

Vid mitten av 1960-talet köpte Borås Stad Hofsnäs Herrgård med tillhörande mark. Köpet gjordes med tanken att området skulle användas till boråsarna möjligheter till utflykter och rekreation. Ett stenkast söder om herrgården planerades ett stugområde. Planerna var att bygga ett hundratal stugor. Alla tomter bebyggdes inte så i dagsläget är det ca 80 stugor som samlas i föreningen Hofsnäs Stugägare. Ungefär hälften av stugorna/husen bebos permanent året runt, resterande utnyttjas som fritidsboende.

Kring årsskiftet 2011-12 köpte Tranemo kommun stugområdet av Borås stad. Detta skedde med anledning av att kommunen har planer på att utvidga området med mer bebyggelse.

Vårt område är geografiskt ganska stort och uppdelat i fyra delområden som är namngivna efter gamla torpställen. Dessa är Järnåldern, Udda, Skogen och Marieberg.

Hofsnäs figurerar under namnet Lindö i Birgit Th Sparres romansvit Gårdarna runt sjön.