Ordförande
Tobias Pettersson

Kassör
Tatjana Marin Kartal

Sekreterare
Anita Karlsson

Ledamöter
Nisse Deilert och Mikael Snygg

Suppleant
Patrik Larsson

Ansvarsområden utöver ovan roller i styrelsen:

Vattenförsörjning
Huvudansvarig: Tobias Pettersson
Delansvariga: Anita Karlsson, Nisse Deilert

Vägar
Nisse Deilert, Patrik Larsson och Mikael Snygg

Båtplatser
Lars Dahlviken

Kod till bomlås
Anita Karlsson

Hemsida och Facebook
Tobias Pettersson