Ordförande
Tobias Pettersson

Kassör
Karin Pettersson

Sekreterare
Anita Karlsson

Ledamöter
Nisse Deilert och Mikael Snygg

Suppleanter
Patrik Larsson och Niklas Selin

Ansvarsområden utöver ovan roller i styrelsen:

Vattenförsörjning
Huvudansvarig: Tobias Pettersson
Delansvariga: Anita Karlsson, Nisse Deilert

Vägar
Nisse Deilert, Patrik Larsson och Mikael Snygg

Båtplatser och nycklar till bom
Lars Dahlviken

Hemsida och Facebook
Tobias Pettersson