Årsavgiften täcker följande:
– Underhåll, service och provtagning av vatten och pumphus
– Underhåll och snöskottning av våra vägar
– Underhåll av bryggan och grillplatsen
– P
ortokostnad, kuvert o övrigt papper, bokföringsprogram
– Styrelsearvoden, årsmöteskostnader
– Övriga uppkomna utgifter