Avverkning och slyröjning klar

Då har del av styrelsen haft avstämning med Tranemo Kommun och Vida. Avverkning och röjning är nu klara. Det ris och grenar m.m. som ligger kvar kommer så att göra. Dels för att det p.g.a. markens bärighet eller lutning inte går att gå in och ta ut mer samt att viss mängd grenar ska ligga kvar för förmultning.

Kvarvarande återställning:

  • Gångväg mellan Marieberg och Skogen
  • Kurva på Marieberg
  • Körskador på del av Järnåldern

Åtgärder utförs så snart rätt utrustning är i området.

Det går nu bra att ta ner ev kvarvarande uppmärkning av egen tomt m.m.

Tranemo Kommun vill också påtala att ev komposter och andra upplag så som båtar och släpkärror på kommunens mark inte är tillåtet. Kör istället trädgårdsavfall till återvinningen.