Översyn tomträttsavtal

Som info så har Tranemo Kommun informerat om att de kommer göra en översyn och ev justering av tomträttsavtalen då de inte justerats sedan 2017. Detta kommer att göras i höst.

Återkommer om/när styrelsen får mer information.