Uppdatering slyröjning och gallring

Då vädret har gjort att delar av vårt område är mycket vattensjukt kommer det inledningsvis att gallras m.m. i följande område:– Järnåldern– Området kring fornminnet som angränsar till Järnåldern– Del …