Välkommen

Slyröjning och gallring

Som planen ser ut just nu kommer kommunen med entreprenör att påbörja slyröjning och gallring av träd i vårt område under februari 2024. Arbetet beräknas pågå under två till tre …