Välkommen

Underhåll vattenverket

Vi har idag gjort lite planerat underhåll på vattenverket. Med anledning av detta kan vattnet vara missfärgat (brunt). Om så är fallet, spola tills det kommer rent vatten i kranen.

Årsstämma 2023

Årsstämma 2023 genomförs 3/6 kl 11.00 på Rådde gård.Kallelse med dagordning utskickad per post. Nedan återfinns handlingar till årsstämma 2023. Varm välkomna! /Styrelsen