Välkommen

Årsstämma 2024

Årsstämma 2024 genomförs 1/6 kl 11.00 på Rådde gård.Kallelse med dagordning utskickad per post. Nedan återfinns handlingar till årsstämma 2024. Varm välkomna! /Styrelsen