PÅMINNELSE – Slyröjning och gallring 2024

VIKTIGT ATT ALLA MÄRKER UPP SIN TOMTGRÄNS SAMT ÖVRIGA ÅTGÄRDER SOM ÅLIGGER FÖRENINGEN!

Under perioden februari till april/maj är det planerat slyröjning och gallring i vårt område.
Det är föreningen i samarbete med Tranemo kommun som gemensamt genomför åtgärden.
Målbilden är en mer parkliknande känsla med växtlighet i huvudsak bestående av ädellövträd och tall.

Informationsbrev är utskickat till samtliga medlemmar. Det är mycket viktigt att ta del av informationen och genomföra de åtgärder som åligger oss i föreningen!

Nedan finns informationsbrev och kartor som visar planerade åtgärder.

Maila styrelsen om ni har några frågor.